Te Deum

"I Will Be Still And Know You Are God"
October 2007

2005 concert of the youth @ Camp Aguinaldo
Before playing this video click the pause botton of the imeem music player below.

5 comments:

Anonymous said...

We shall be looking forward to this October's "Te Deum", and we start praying for its success today. Regarding the practices, can we have the desire to start now - after all, everyday of practice is everyday praise to our Lord... many practice is many praise! God bless those who respond.

Anonymous said...

..."Therefore He said unto them, the harvest is truly great, but the labourers are few; pray therefore to the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into His harvest." (Luke 10:2).

Anonymous said...

Dear God,

Ipinagdarasal po namin na maging matagumpay ang aming "Te Deum" sa October.

Bigyan Niyo po ng sapat na kakayahan ang mga organizers upang magampanan ang mga preparations nito. At sa kanilang mga pagsubok at di pagkakaunawan paminsanminsan - Kayo na po ang mamagitan sa kanilang mga puso.

Sa mga participants, buhayin Niyo po ang kanilang mga damdamin upang makapag-cooperate sa mga practices. Ipadama po sa kanila na kailangan sila ng kanilang mga kapatid.

Dear God - ipagkaloob Niyo pong muli na magkasama-sama sa kasayahan ang Inyong mga anak sa HJM-Youth Ministry, nais po namin Kayong papurihan sa pamamagitan nito.

"Te Deum To Jesus"

Salamat po.

Anonymous said...

JESUS FIRST

Dear Lord, bless our Youth Music group.

As they put extra time and effort to attend to practices, they make good the songs of praise to be delivered in our prayer meetings. Today, they gathered at kuya mark's house for You ( mark, chino, jeff, bong, alan, mico & joy).

We pray that their sins be forgiven, their hearts be purified, their minds be filled with good intentions and their spirits be radiant as can be. Free them from the idolatry of the mind, deliver them from seeking self glory - as individuals and as a group.

In unison may they hold upon themselves that commitment and love to serve others for You. Stand before them always, as we pray they seek You before anything & anyone else........ JESUS FIRST.

Hail Mary full of grace, the Lord be with you. Blessed are you amongst women and blessed is the fruit of your womb.

Glory be to the Father, Son and Holy Spirit !!!

HJM Family

Anonymous said...

TO OUR YOUTH MUSIC GROUP.....

Praise God! The Singles music group already has two teams!

Team A (PRAISE): Aries, TJ, Bryan, Mark, Dex, Noren, Miles, Lymes, and Bong A.

Team B (WORSHIP): Chino, JheyP, Jeff, Lester, Bong P., Rose, Miko, Melchor, and Donnie.

Praise will be in charge of the upcoming SE 16 and pratices will be held every Monday 7pm.

Worship will take over 3rd Friday Prayer Party and 5th week requests by diff prayer groups, practices held every Thursday 7:30pm.

Venue for practices will be posted weekly. Assignments will change every after SE seminars..i.e Worship will handle SE17 vice versa.

We are all asking for prayers and support the services that we may render.

This is all for God's glory! Amen! - One Way! Jesus!

--------

Itinataas po namin silang lahat sa inyo aming Panginoon, bigyan Niyo po sila ng lakas at kakayahan na maglingkod.

Nawa'y maipamalas nila ang Inyong pagmamahal, pagpapatawad at pag-aaruga sa kanilang mga awit. Mga awit ng pagpuri at pagpupunyagi sa buhay na banal.

Sa tuwing sila ay maglalaan ng panahon, sa mga practices at sa mga activities - iligtas Niyo po sila sa anumang sakuna at sakit. Patnubayan Niyo po sila sa kanilang mga paglalakbay, ilayo mga pagsubok ng mundo at kamunduhan.

Sapagkat hindi nila kayang ibigay ang anumang wala sa kanila - nawa'y bigyan Niyo po sila ng kapayapaan sa kaisipan, ng mapagmahal na pamilya, ng mga tutuong kaibigan, ng maayos na kabuhayan, at ng galak sa puso.

Ipapamalas nila sa kanilang mga awit ang Inyong mga turo. Sa inyong banal na pangalan ipinagdarasal namin - JESUS... Halleluyah !